Żniwa.
Od lewej: Maria Surma, Emilia Surma (siostra rodzeństwa Surmów ze zdjęcia, a żona Stanisława Woźniaka "Listonosza"), Mieczysław Surma, Albina z Surmów (Latawcowa).
[Spis] [Pierwsze] [Poprzednie] [Następne]


[Spis] [Pierwsze] [Poprzednie] [Następne]