Majdan Zbydniowski - logo

Mapy katastralne

Panie Ryszardzie,

odnalazłam trochę materiałów archiwalnych dotyczących naszego Majdanu oraz okolic. Są to mapy katastralne z połowy XIX wieku (ok. 1853). Odnalazłam je w archiwum wczoraj wieczorem, obejrzałam z ogromnym zainteresowaniem i od razu Panu wysyłam. Jestem przekonana, że spotkają się z nie mniejszym niż moje zainteresowaniem wśród miłośników Majdanu :)

Proszę zwrócić uwagę na nazewnictwo różnych rejonów Majdanu: część obecnie funkcjonujących nie została odnotowana, są natomiast inne, dziś już nie używane: nie ma Branówki, a w tym miejscu są 'Place' i 'Ogrody', Urle sa niepodpisane, mimo, że wyraźnie widoczne, być może wówczas ta nazwa nie była w użyciu.

Na mapie nie dostrzegam też cmentarza 'cholernego'. I zdałam sobie sprawę, że w zasadzie to nie wiem dokładnie, z jakiego czasu on pochodził. Największe spustoszenie - jak przyjęto - poczyniła ta choroba, gdy przywlekli ją żołnierze rosyjscy w powstaniu listopadowym. Czyli na mapie, która powstała 20 lat po tym cmentarz być powinien. Może zatem pochodzi on z innego czasu?

Oto linki do map udostępnione przez Narodowe Archiwum Cyfrowe: Jako na inną ciekawostkę proszę zwrócić uwagę na pojawiającą się na niektórych częściach map granicę z ... Polską lub Królestwem Polskim. Tak, Majdan nie znajdował się wówczas na terenie tzw. Polski, zwanej Królestwem Polskim lub potocznie Kongresówką (jak określano te ziemie dawnego państwa polskiego, które po wojnach napoleońskich i kongresie wiedeńskim w 1815 otrzymały iluzoryczną autonomię w ramach cesarstwa Rosyjskiego). Nasz Majdan i jego najbliższe okolice pozostał pod zaborem austriackim, którego granica z Kongresówką w kierunku pólnocno-zachodnim, w stronę Sandomierza opierała się na Wiśle, a w stronę północno-wschodnią przebiegała - mówiąc w dużym uproszczeniu - w lasach za Radomyślem, Żabnem i Wolą Rzeczycką. Granicę z Królestwem Polskim widać m.in na mapie Żabna ('Konigreich Pohlen').

Pozdrawiam, Sylwia Jasińska

lipiec 2015