Majdan Zbydniowski - logo
Strona głównaO MajdanieWojsko MajdańskieGenealogia ChciukówCiekawe strony
  Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Zbydniowskim


Ochotnicza Straż Pożarna istnieje w Majdanie od 1870 roku. Jej założycielem był Walenty Zieliński. Historię straży pożarnej w Majdanie opisał jej Prezes Andrzej Krawczyk.

Straż liczy 33 druhów i druhen (w 2012 roku). Piętnastu z nich odbyło przeszkolenie pożarnicze odpowiednie do zajmowanej funkcji:
kierowcy, motorniczego pompy, dowódcy sekcji gaśniczej, dowódcy sekcji zwalczania dzikich rojów.

Strażacy z Majdanu wyjeżdżają do akcji w pełni wyposażonym lekkim samochodem pożarniczym Gazela. Dysponują  nowoczesnym sprzętem, jak:
motopompy, agregat prądotwórczy, piła motorowa, drabina wysuwana, buty i ubrania specjalne, hełmy, kombinezony pszczelarskie itp.

 
Oprócz typowych akcji ratowniczo-gaśniczych,  przeciwpowodziowych oraz usuwania dzikich rojów pszczół, szerszeni i os strażacy uczestniczą w zabezpieczaniu różnych imprez.

W 2010 roku w ramach OSP została powołana Jednostka Operacyjno-Techniczna (JOT), co oznacza, że nasza OSP należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do którego przyjmowane są jednostki OSP dobrze zorganizowane i prężnie działające. Skład JOT po zaalarmowaniu i zebraniu się w remizie zostaje skierowany w miejsce zagrożenia i bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Alarm, czyli trzy długie sygnały syreny jest włączany drogą radiową przez dowództwo w Stalowej Woli.

Najważniejszą osobą odpowiedzialną za całokształt działalności OSP jest Prezes Zarządu.
Prezes ma
do pomocy  dwóch zastępców.
Natomiast Naczelnik dowodzi podczas akcji i jest odpowiedzialny za  wyszkolenie strażaków do utrzymania gotowości bojowej jednostki. Podczas jego nieobecności obowiązki przejmuje zastępca. 
Pozostałe funkcje w zarządzie są funkcjami administracyjnymi.

Obecny (2012) Zarząd, to:
 • Prezes - Andrzej Krawczyk
 • V-ca Prezes – Jan Piatak
 • V-ce Prezes – Andrzej Cygan
 • Naczelnik – Krzysztof Wilk
 • Z-ca Naczelnika – Krzysztof Aktyl
 • Skarbnik – Iwona Wilk
 • Sekretarz – Helena Kilijańska
 • Kronikarz – Małgorzata Krawczyk

Jeden lub dwa razy w roku strażacy odbywają szkolenia specjalistyczne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Stalowej Woli w zależności od potrzeb w zakresie:
 • poznawania nowych rozwiązań technicznych stosowanych w pożarnictwie,
 • prowadzenia i obsługi pożarniczych wozów bojowych,
 • obsługi motopompy, agregatu prądotwórczego, piły motorowej, drabiny,
 • udzielenia pierwszej pomocy medycznej i drogowej itp.

Ćwiczenia w doskonaleniu nowych i nabytych umiejętności odbywają się w na boisku sportowym 4-6 razy w roku w zakresie:
 • zbudowanie linii ssawnej, linii głównej, linii gaśniczych,
 • uruchomienie motopompy i zassanie wody,
 • podanie prądów wody ze stanowisk gaśniczych
 • zapoznawanie się z nowym sprzętem gaśniczym i innym wyposażeniem będącym na wyposażeniu jednostki.
Ponadto odbywają się ćwiczenia do zawodów sportowo-pożarniczych o mistrzostwo Polski w systemie pucharowym. Do następnej grupy awansują: mistrz gminy, powiatu, województwa.
Ćwiczenia polegają na dobiegnięciu do miejsca ułożenia sprzętu (podestu) obok zbiornika z wodą, uruchomieniu  motopompy i jak najszybszym rozwinięciu linii pożarniczych a następnie przewróceniu prądem wody pachołków i obrócenie/złamanie tarczy.
W tej dziedzinie jak i pozostałej działalności na szczeblu gminnym i powiatowym majdańscy strażacy mają zadawalające osiągnięcia.


W 2003 roku w Majdanie odbyły się zawody Ochotniczych Straży Pożarnych, w których uczestniczyli również zaprzyjaźnieni strażacy z Niemiec.


W 140 rocznicę utworzenia OSP w Majdanie odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru i poświęcenie samochodu strażackiego.


 Ustaw jako stronę startową   Kontakt z autorami strony Książka Gości | Album zdjęć | Spis stron Strzałka Powrót