Majdan Zbydniowski - logo
Strona głównaO MajdanieWojsko MajdańskieGenealogia ChciukówCiekawe strony
 Tamiarze

Jednym z tradycyjnych sposobów zarabiania na życie przez majdaniaków była praca "na wodzie", czyli przy spławianiu drewna i regulacji Sanu i Wisły. Pracujący przy regulacji rzek nazywali się tamiarzami i założyli stowarzyszenie o nazwie "BRATNIA POMOC TAMIARZY w Majdanie Zbydniowskim".

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia jego charakter był "chrześcijański, narodowy i zawodowo tamiarski" a siedzibą - Majdan Zbydniowski.

Główne cele stowarzyszenia tamiarzy:
  • niesienie chrześcijańskiej bratniej pomocy członkom swoim w ich potrzebach ducha i ciała,
  • utrzymywanie prawidłowych stosunków miedzy pracownikami tamiarzami a pracodawcami, oraz pośrednictwo w normowaniu warunków pracy i płacy;
  • zwoływanie zebrań i zjazdów tamiarzy dla omówienia spraw zawodowych;
  • pielęgnowanie wzajemnej miłości, braterskiego ducha pożycia i jedności stowarzyszonych;
  • udzielanie zwrotnych i bezzwrotnych zapomóg członkom w razie słabości lub nieszczęśliwych wypadków;
  • udzielanie informacyj i pomocy w sprawach zawodowych.

Mieczysław Rojek udostępnił nam kopię egzemplarza statutu wydanego dla członka stowarzyszenia Stanisława Turka w 1914 roku. Odręczny dopisek wskazuje, że był on prawdopodobnie członkiem "Partii Pracy" i opłacił składkę za czerwiec (lub w czerwcu) w wysokości 3 koron, co potwierdził prawdopodobnie skarbnik Franciszek Główka.
Statut (powiększ!)

Pierwsza strona.
Statut (powiększ!)

I. Nazwa, siedziba, charakter.
II. Cel i środki.
Statut (powiększ!)

III. Środki do przeprowadzenia powyższego celu są:
IV. Fundusze stowarzyszenia.
V. Podział funduszów.
VI. Członkowie.
Statut (powiększ!)

VII. Obowiązki członków.
VIII. Prawa członków.
Statut (powiększ!)

IX. Wystąpienie lub wykluczenie członków.
X. Zarząd stowarzyszenia.
Statut (powiększ!)

XI. Organizacyja Wydziału.
XII. Zakres działania Wydziału.
Statut (powiększ!)

XIII. Komisya rewizyjna.
XIV. Rozstrzyganie sporów.
XV. Rozwiązanie towarzystwa.
Statut (powiększ!)

Wpłacono składki:
Statut (powiększ!)

Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Tamiarzy Majdanu Zbydniowskiego używało pieczęci, które odnalazł i sfotografował Mieczysław Rojek. Ta prawdopodobnie była używana przed I Wojną Światową.

Pieczęć Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Tamiarzy Majdanu Zbydniowskiego

Odciski tej pieczęci widnieją na dokumentach z lat 30-tych XX wieku.

Odciski pieczęci Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Tamiarzy Majdanu Zbydniowskiego

Do poszukiwań informacji o tak ważnej w dziejach przedwojennego Majdanu i Wólki organizacji przyłączył się Adam Maria Chciuk, który ustalił, że członkami tego związku byli także: bracia Stanisław i Michał Latawcowie, bracia Michał i Franciszek Chciukowie, Michał (?) Bródka, Józef Chciuk (co do tego ostatniego, brakuje informacji z której gałęzi rodziny Chciuków on pochodził).

 Ustaw jako stronę startową  Kontakt z autorami stronyKsiążka Gości | Album zdjęć | Spis stronStrzałka Powrót