Majdan Zbydniowski - logo
Strona głównaO MajdanieWojsko MajdańskieGenealogia ChciukówCiekawe strony
 Parafia w Zaleszanach

Majdan Zbydniowski należy do bardzo starej, liczącej ponad 750 lat parafii w Zaleszanach.

Parafia rzymsko-katolicka Zaleszany powstała w 1326 roku, gdy wydzielona została z parafii Gorzyce. W tamtym czasie na terenie parafii obejmującym 54 km2 mieszkało 120 osób. Według innych danych, parafia ta była założona już w latach 1241-1251, dokumenty nie zachowały się. Pierwszym proboszczem w Zaleszanach był X. Witus. Drugim z kolei - X. Tobias (narodowości czeskiej).

W kancelarii parafialnej znajdują się metryki chrztów, ślubów i pogrzebów majdaniaków od początku XIX wieku a także: spis XX Proboszczów i Wikariuszy od 1326 r., odpisy rozporządzeń kościelnych i państwowych z XIX i XX wieku, wypisy łacińskie z Liber Beneficiorum X. J. Długosza z XV w., wypisy z "Vetera Monumenta Polonia, et Lituaniae" o. Augustinus Theiner.

Według "Liber Beneficiorum" Jana Długosza w XV wieku do parafii Zaleszany należały następujące wioski: Zaleszany, Kotowa Wola, Motycze Małe, Skowierzyn, Skowierzynek.

W nowszych czasach zostały dołączone jeszcze wioski: Dzierdziówka, Kępie Zaleszańskie, Majdan Zbydniowski i przysiółki: Berdechów, Karczmiska, Wólka Zaleszańska.

O pierwszym kościele brakuje dokładnych danych. Wg Jana Długosza kościół zbudowany był pod wezwaniem św. Mikołaja, Biskupa i Wyznawcy.

Drugi kościół drewniany, zbudowany w 1616 roku, został rozebrany w 1903.
Drugi kościół (powiększ!)

W latach 1903-1905 zbudowano nowy kościół z cegły wypalanej w stylu gotyckim "nadwiślańskim", który góruje nad otoczeniem swą 50 metrową wieżą spełniającą funkcję dzwonnicy. Cztery największe dzwony zakupione dla nowego kościoła zostały zarekwirowane na potrzeby wojskowe w 1917 roku i przepadły. Dzisiaj w dzwonnicy są 3 dzwony o nazwach: Maryja (waga dzwonu 600 kg), Mikołaj (300 kg) i Przemienienie Pańskie (150 kg).

Plan kościoła wykonał architekt krakowski Jan Sas Zubrzycki, który nadzorował budowę. Cegła i dachówka tzw. karpiówka pochodziły z parowej cegielni braci Kanarek w Skowierzynie. Budową kierował majster mularski z Radomyśla Maksymilian Okoń. Roboty kamienne (fundament jest wykonany z kamienia naturalnego) wykonał kamieniarz z Rozwadowa Michał Jękot. Roboty ciesielskie prowadził majster ciesielski z Jasła Szpak, roboty blacharskie - Pankracy Göhrle z Jasła, roboty szklarskie - Eliasz Unger również z Jasła.
Kościół parafialny (powiększ!)

Nawa główna.
Nawa głowna (powiększ!)

Ołtarz wielki ze starym obrazem św. Mikołaja przeniesiony ze starego kościoła. Tu prawdopodobnie znajdują się relikwie świętych kanonizowanych męczenników Amatora i Dezyderaty.
Ołtarz wielki (powiększ!)

Fundusze na kościół złożyli: baron Franciszek Ksawery Konopka, właściciel Zaleszan, który zapisał w testamencie 40 tysięcy koron i parafianie, którzy zebrali około 80 tysięcy koron. Ci ostatni włożyli również w budowę kościoła swoją pracę społeczną. Szczegółowy wykaz wszystkich przychodów oraz wydatków wskazuje, że majdaniacy zebrali na budowę kościoła kwotę 5328 koron i 82 halerze. Na czas budowy w miejscu dzisiejszej organistówki została zbudowana tymczasowa kaplica za kwotę 218 koron.

Poświęcenie kościoła i oddanie go na służbę Bożą odbyło się 6 grudnia 1906 roku a uroczysta konsekracja dokonana w 1912 roku przez biskupa przemyskiego Karola Józefa Fischera.

Po poświeceniu kościoła prowadzono ciągle jeszcze różne prace, jak ułożenie posadzki w 1910 roku, ogrodzenie w 1911 roku, malowanie świątyni w 1913 roku wykonane przez Ludwika Ciołkosza z Rozwadowa. Całowity koszt budowy i wyposażenia kościoła wyniósł około 150 tysięcy koron.

Zaraz potem, w czasie I wojny światowej uszkodzono dach, zegar na wieży, organy, witraże i ołtarz oraz część ogrodzenia. Szkody oszacowano na 1000 koron.

Kościół jest wewnątrz malowany (freski w 1955). Projekt malowania przygotował i wykonał profesor Józef Lis z Akademii Krakowskiej, rodak zaleszański.

W 1981 roku kościół został wpisany do rejestru zabytków.

Parafia liczy ponad 4 tysiące wiernych. Od 2005 roku proboszczem jest ksiądz kanonik Zygmunt Wandas.

Msze święte:
  • Niedziele i święta: 7:30; 9:15; 11:00; 14:00; 18:00 lub 17:00 (zimą),
  • Święta państwowo zniesione: 7:30; 10:00; 16:00; 18:00,
  • Dni powszednie: 7:30; 18:00; 18:30 lub 17:00 (zimą).
Odpusty odbywają się dwa razy w roku: 6 grudnia (Św. Mikołaja Biskupa) i 6 sierpnia (Przemienia Pańskiego).

W sobotę 9 grudnia 2006 roku w Zaleszanach odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 100-lecia kościoła, w których wzięło udział Wojsko Majdańskie.

Uroczystą mszę św. odprawił Ks. Infułat Edmund Markiewicz. W tej ogromnie wzruszającej i świetnej uroczystości uczestniczyli zaproszeni Dostojni Goście, na czele z lokalnymi i wojewódzkimi władzami oraz księża, którzy przez te wszystkie lata "przewinęli" się przez naszą parafię.

Nasi przodkowie od wielu pokoleń znajdują swoje ostatnie miejsce na ziemi na cmentarzu parafialnym.

Kaplica cmentarna została ufundowana przez rodzinę Horodyńskich.
Kaplica cmentarna (powiększ!)

Główna aleja cmentarza.
Kaplica cmentarna (powiększ!)

Jeden z najstarszych dobrze zachowanych grobów. Tu spoczywa Manswet Skrochowski ur. 1800 zm. 28 listopada 1864 roku.

"Dobremu Ojcu wdzięczna rodzina ten kamień położyła"

Grób Mansweta Skrochowskiego   Grób Mansweta Skrochowskiego


Pod tym adresem jest wyszukiwarka grobów osób pochowanych na cmentarzu w Zaleszanach.

 Ustaw jako stronę startową  Kontakt z autorami stronyKsiążka Gości | Album zdjęć | Spis stronStrzałka Powrót