Majdan Zbydniowski - logo
 

Logo zjazdu


DRODZY CHCIUKOWIE!
Zjazd Rodu Chciuków doszedł do skutku dzięki ofiarnej pracy Komitetu Organizatorów w składzie:
  • Przewodniczący - Adam Michał Chciuk
  • Skarbnik - Maria Sapińska
Członkowie:
  • Tadeusz Zieliński - sołtys wsi
  • Andrzej Chciuk
  • Stanisława Iwasieczko
  • Helena Kilijańska
  • Tadeusz Sapiński
  • Katarzyna Słomianny
  • Anna Kiełbasa
  • Piotr Kiełbasa
Jedno z lipcowych spotkań komitetu uwieczniła na zdjęciach Basia Kiełbasa.

Zjazd Chciuków 2007

Zjazd Chciuków 2007

Zjazd Chciuków 2007

Zjazd Chciuków 2007

Zjazd Chciuków 2007

Zjazd Chciuków 2007

Zjazd Chciuków 2007

Zjazd Chciuków 2007

Zjazd Chciuków 2007

Zjazd Chciuków 2007

Zjazd Chciuków 2007

W imieniu uczestników zjazdu jeszcze raz serdecznie dziękujemy Komitetowi Organizacyjnemu oraz wszystkim jego pomocnikom.

"Za pieniądze, które zostały po I Zjeździe Rodu Chciuków nowy Komitet zakupił kilkadziesiąt cisów, które posadziliśmy przy Domu Ludowym. Mamy nadzieję, że przez wiele lat będą zdobić to miejsce."

Sadzenie cisów Sadzenie cisów

Komitet Organizacyjny