Majdan Zbydniowski - logo
 
Doskonałą organizację II Zjazdu Rodu Chciuków zawdzięczamy członkom Komitetu Organizacyjnego:
 • Adam Maria Chciuk - przewodniczący
 • Maria Sapińska - skarbnik, kontakty
 • Piotr Szpara - dyrektor GOK w Zaleszanach
 • Stanisława Iwasieczko -sprawy techniczne
 • Helena Kilijańska - kulinaria, szef kuchni
 • Beata Chciuk - sprawy techniczne
 • Elżbieta Żak - sprawy techniczne
 • Jurek Żak - sprawy techniczne
 • Andrzej Krawczyk - sprawy techniczne, ochrona
 • Józef Krawczyk -sprawy techniczne, ochrona
 • Tadeusz Sapiński -sprawy techniczne
 • Piotr Kiełbasa - foto, reklama, grafika
 • Anna Kiełbasa - informacja, kontakty
 • Andrzej Chciuk - foto
Pierwsze zebranie nowego komitetu odbyło się 24 kwietnia 2008 roku.
W dniu 17. 10. 2008 roku odbyło się kolejne zebranie Komitetu Organizacyjnego II Zjazdu Rodu Chciuków. Chcemy abyście wiedzieli, że nasza praca wciąż niezmiennie trwa i powoli wyłania się zarys naszego przyszłorocznego spotkania.

Z przyczyn osobistych, z funkcji przewodniczącego naszego Komitetu zrezygnował Andrzej Chciuk. Z żalem musieliśmy się z tym pogodzić i uszanować Jego decyzję.

Nowym przewodniczącym jednogłośnie został wybrany Adam Maria Chciuk. Chyba nikomu nie trzeba bliżej przedstawiać tej osoby. Dziękujemy Wam za deklaracje przyjazdu, za każde dobre słowo- to bardzo mobilizuje. Ogromnie jesteśmy wdzięczni za wszelkie sugestie i pomysły. Zapraszamy wszystkich uczestników , aby pochwalili się w czasie Zjazdu swymi talentami. Zachęcamy Was wszystkich do włączenia się w tworzenie tej wyjątkowej dla nas imprezy.

Postaramy się na bieżąco informować o wszelkich naszych ustaleniach i postępach w pracach przygotowawczych.


Komitet Organizacyjny II Zjazdu Rodu Chciuków.