Majdan Zbydniowski - logo
 
Zjazd rozpocznie się w dn 4 lipca 2009 r. od mszy w majdańskiej kaplicy. Proponowaną godzinę rozpoczęcia mszy 12.00 - potwierdzi Komitet Org. Zjazdu.

Po mszy, Uczestnicy przemaszerują pod Pomnik Poległych, gdzie odbędzie się Apel Poległych wg pomysłu Tadeusza Latawca z Krakowa i zostanie odśpiewana przez solistę przygotowana na tę okoliczność pieśń. Bractwo Rycerskie z Nowej Dęby wystawi przy Pomniku wartę honorową. Na zakończenie tej części uroczystości kanonierzy Bractwa Rycerskiego oddadzą salwę armatnią.

Następnie, Uczestnicy przejdą pod Dom Ludowy, gdzie zostaną posadzone dwa drzewa:
- dla uczczenia pamięci Tadeusza Chciuka Celta - bohatera II Wojny Światowej, kuriera rządu emigracyjnego R.P. do Kraju, emigracyjnego działacza społecznego, kawalera Orderu VM, Orderu św. Graala, i in. Drzewo posadzi Jan Chciuk-Celt z USA, syn Tadeusza Ch.-C.,
- dla uczczenia pamięci Stanisława Latawca zamordowanego przez Niemców w czasie II W. Św., Bolesława Latawca poległego w 1939 roku, oraz Michała Latawca pilota, kawalera Orderu VM, poległego w 1944 roku. Drzewo posadzi Tadeusz Latawiec, syn Stanisława L.

Zostaną wygłoszone stosowne laudacje przez Adama Marię Chciuka.
Na tym zakończy się oficjalna część Zjazdu.

Po powitaniu Uczestników Zjazdu w Domu Ludowym i posiłku, rozpocznie się spotkanie rodzinne, oraz improwizowany program artystyczny, w którym przewiduje się m.in. występy wokalne Marty i Roberta Luberów, Jana Celta, występ taneczny Roberta Lubery (jr.) i tancerki z Zespołu Tańca Dawnego, występ wokalny Piotra Szpary, oraz inne prezentacje nie dające się w tej chwili określić szczegółowo.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa haftu artystycznego Jadwigi Łazarskiej. Jan Puk - rzeźbiarz ludowy, etnograf, kronikarz, poeta, zaprezentuje swoje rzeźby. Wielokrotnie nagradzane na różnych konkursach Gospodarstwo Pszczelarskie Państwa Główków z Wólki Turebskiej wystawi znakomite miody i wyroby z wosku pszczelego.

Spotkanie to, a także zabawa taneczna, trwać będą bez ograniczeń czasowych - do wyczerpania sił i chęci Uczestników.

W dniu 5 lipca spotkanie będzie kontynuowane. Przewiduje się możliwość odwiedzenia przez zainteresowanych wystawy pt. "Ostatni Emisariusz, Tadeusz Chciuk - Celt", prezentowanej podczas poprzedniego Zjazdu w Sandomierzu, która będzie w tym czasie pokazywana w Nowej Dębie (informacje na temat tej wystawy będą uściślone).

Powyżej przedstawiony Program jest propozycją , do której uwagi i ew. uzupełnienia prosimy składać do Komitetu Organizacyjnego II ZRCh, lub na forum str. int. Majdan Zbydniowski.