Majdan Zbydniowski - logo
 

II Zjazd Rodu Chciuków
4-5 lipca 2009 r.
Sprawozdanie, 2009-07-23


Uroczystości zjazdowe rozpoczęła Msza Św. odprawiona w miejscowej kaplicy przez ks. Rafała Cudziłę. Podniosłe słowa homilii poświęcone były historii Rodu.
Msza Święta

Podczas nabożeństwa wartę honorową pełnił poczet Bractwa Rycerskiego z Nowej Dęby
Poczet Bractwa Rycerskiego z Nowej Dęby

Po nabożeństwie, zgromadzeni uczestnicy Zjazdu udali się w asyście Bractwa Rycerskiego pod pomnik Ofiar II Wojny Światowej, gdzie odbył się Apel Poległych prowadzony przez Tadeusza Latawca, syna i brata trzech spośród 27 ofiar, którym pomnik został poświęcony.
Apel Poległych

Uroczystemu Apelowi towarzyszyli wokaliści i muzycy, którzy wykonali pieśń partyzancką - "A kiedy przyjdzie wiosna". Następnie, Adam Maria Chciuk, pod krzyżem - uświęconym przez tradycję pokoleń miejscu pożegnań Majdaniaków odprowadzanych na wieczny spoczynek, przywołał Tych, którzy odeszli w czasie dwóch lat dzielących II-gi Zjazd od poprzedniego.
Przejście pod Dom Ludowy

Po Apelu poległych i po wspomnieniu zmarłych Członków Rodu, kanonierzy Bractwa Rycerskiego oddali salwy armatnie. Po zakończeniu tej części uroczystości, Zgromadzeni w asyście Bractwa Rycerskiego przeszli pod Dom Ludowy, gdzie Piotr Kiełbasa wykonał zbiorowe zdjęcia Uczestników Zjazdu.

W drugiej części uroczystości zostały posadzone dwa Drzewa Pamięci:

- dąb o imieniu "Tadeusz" poświęcony Tadeuszowi Chciukowi Celtowi, bohaterowi II Wojny Światowej, cichociemnemu, kurierowi Rządu RP, działaczowi społecznemu i politycznemu PSL na Uchodźstwie, redaktorowi i v-dyrektorowi Radia Wolna Europa, Kawalerowi Orderu Virtuti Militari. Aktu zasadzenia drzewa i nadania mu imienia dokonał przybyły na tę uroczystość wraz z rodziną z USA, syn Tadeusza Jan Chciuk Celt.
Sadzenie Drzew Pamięci - dąb o imieniu Tadeusz

- buk o imieniu "Stanisław" poświęcony Stanisławowi Latawcowi, obywatelowi Majdanu Zbydniowskiego, zamordowanemu przez Niemców podczas akcji represyjnej w 1943 r. w czasie okupacji niemieckiej, oraz jego synom poległym w czasie II W. Św. Bolesławowi, artylerzyście poległemu w 1939 roku , i Michałowi pilotowi myśliwskiemu, uczestnikowi Wojny Obronnej w 1939 r., więźniowi sowieckiego łagru, pilotowi w Wielkiej Brytanii, poległemu nad Francją w 1944 roku, Kawalerowi Orderu Virtuti Militari. Aktu posadzenia drzewa i nadania mu imienia dokonał syn Stanisława - Tadeusz Latawiec, wraz z młodszymi przedstawicielami rodziny Latawców. Laudacje poprzedzające posadzenie obu drzew wygłosił Adam Maria Chciuk. Na tym zakończyły się oficjalne uroczystości Zjazdu.
Sadzenie Drzew Pamięci - buk o imieniu Stanisław

W dalszej części spotkania, po obiedzie, Uczestnicy oglądali wystawę haftu artystycznego Jadwigi Łazarskiej z Głogowa, oraz wystawę zaproszonego na Zjazd miejscowego artysty ludowego, rzeźbiarza Jana Puka.
Wystawy

W bogatym programie artystycznym udział wzięli:
- Marta Bizoń Luberowa z towarzyszeniem męża Roberta Lubery - dała recital piosenkarski.
- Jan Chciuk-Celt - wykonał instrumentalnie i wokalnie amerykańskie utwory bluesowe. Towarzyszył mu syn - Tomasz.
- Piotr Szpara wykonał recital wokalny arii operowych i pieśni, przy akompaniamencie Ryszarda Marchewki.
- Jacek Lubera komentował, a Anna Babula i Robert (mł.) Lubera z Zespołu Tańca Dworskiego Gratia Juvenis dokonali prezentacji tańca staropolskiego.
- Arkadiusz Chciuk z Maciejem Sapińskim tym razem twórcą nowej aranżacji, wykonali Hymn Zjazdu, przy współuczestnictwie wszystkich Uczestników.
- Matylda Luberówna konkurując z Mamą Martą, improwizowała program dla dzieci.
Śpiewamy zjazdowy Hymn do słów Arka Chciuka. Akompaniament Maciek Sapiński i Ryszard Marchewka

Po zakończeniu artystycznej części programu, zespół muzyczny Kwadrat z Gorzyc przejął inicjatywę i przy jego muzyce rozpoczęła się zabawa taneczna. W występach zespołu współuczestniczyli Jan i Tomasz Celtowie na gitarach i Teoniki Rożynkówna na klawiszach.
Recital Jana Celta i jego syna Tomasza

W niedzielę, 5 lipca Zjazd był kontynuowany w gronach rodzinnych.

Z ogólnej liczby 207 zgłoszonych, w zjeździe uczestniczyły 183 osoby. Wypadki losowe spowodowały pomniejszenie liczby uczestników. Pogrzeb zmarłego w Cieszynie tuż przed zjazdem Bolesława Chciuka, oraz hospitalizacja dwóch osób, były tego przyczyną.

Adam Maria Chciuk

Zdjęcia do tego sprawozdania wykonał Piotr Kiełbasa.

Jak pisze Anna Kiełbasa:

Zakończyłam wreszcie ostateczną selekcję zdjęć ze Zjazdu, które robił mój mąż Piotr. Miałam z tym nie lada problem, bo zdjęć jest ok. 500 i każdego szkoda.

Bardzo dziękujemy i zapraszamy do oglądania reportażu Ani i Piotra

oraz relacji rodziny Latawców.

Zapraszamy również na reportaż z I Zjazdu Rodu Chciuków, który odbył się w 2007 roku.