Majdan Zbydniowski - logo
 
Organizatorzy i uczestnicy II Zjazdu serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli finansowo to naprawdę unikalne i historyczne wydarzenie.

Lista Sponsorów II-go Zjazdu Rodu Chciuków:
  1. Anna Dudek ze Stalowej Woli
  2. Adam Maria Chciuk z Łodzi
  3. Ewa Chciuk-Celt Monachium, Niemcy
  4. Tadeusz Nowak Garfield NJ , USA