Majdan Zbydniowski - logo
 
Organizatorzy i uczestnicy III Zjazdu serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli finansowo to  unikalne i historyczne wydarzenie.

Lista Sponsorów III-go Zjazdu Rodu Chciuków:
  1. Stella Iwasieczko
  2. Adam Maria Chciuk
  3. Grażyna Woźniak
  4. Anna i Piotr Kiełbasa (www.fotopiotr.pl)
  5. Alicja i Adam Michał Chciuk
  6. Małgorzata i Andrzej Krawczykowie
  7. Helena i Marek Kilijańscy
  8. GoMa Agencja Reklamy Markut Mariusz (www.goma.com.pl)
  9. STOLARNIA "ADAM" - Halina Kozłowska (www.stolarniaadam.com.pl)
Komitet Organizacyjny serdecznie dziękuje za nieocenioną pomoc Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach, którą otrzymał od jego Dyrektora Pana Piotra Szpary.