Majdan Zbydniowski - logo
 
Po raz trzeci spotykamy się na rodzinnym Zjeździe. Ponownie Majdan Zbydniowski, miejscowość położona nad Sanem, w stalowowolskim powiecie, w parafii i gminie zaleszańskiej, staje się na czas Zjazdu Rodzinnym Centrum.
broszura
W dawnych, „przedwojennych" czasach Rodzina nasza, może wskutek stosunkowo małej liczebności, a może znaczniejsza była wówczas siła tradycji, była bardzo zintegrowana. Święta, uroczystości rodzinne, gromadziły krewnych przybywających nieraz z odległych stron. Szybko przyrastająca populacja rodziny, powiększające się odległości międzypokoleniowe, ale przede wszystkim wojny światowe, zwłaszcza ta druga, potem powojenne przemiany ustrojowe podzieliły i oddaliły od siebie nawet niekiedy bardzo bliskich krewnych. Ludzie zajęci walką o codzienny byt, często zmagający się z odmiennym od tradycyjnego doktrynalnym pojmowaniem rzeczywistości, zmagający się z poważnymi problemami wynikającymi z przewartościowania struktur władzy, nie przykładali dawnej wagi do kontynuowania tradycji.
Te przyczyny, a także migracja spowodowana zmianą granic i gwałtownie zmieniającym się rynkiem pracy, masowe przemieszczenia ludności ze wschodnich terytoriów Polski, na zasiedlane tereny włączone w granice Rzeczypospolitej po 1944 roku, wszystko to spowodowało rozluźnienie, albo całkowite zerwanie więzi rodzinnych.

Podjęta w roku 1986 próba odtworzenia związków rodzinnych wpierw tylko Chciuków, potem także rodzin powstałych z małżeństw Chciukówien spowodowała w efekcie opracowanie rodzinnej genealogii (Genealogia Rodu Chciuków), a następnie obrodziła ideą zwołania zlotu rodzinnego w miejscu, z którego Chciukowie się wywodzą, tj. w Majdanie Zbydniowskim.

Inicjatywa ta trafiła na podatny grunt, powołany został Komitet Organizacyjny i ukoronowaniem ponad 20-letniej pracy nad Genealogią był Pierwszy Zjazd Rodu Chciuków, który odbył się w dniu 18 sierpnia 2007 r. w Majdanie Zbydniowskim i był kontynuowany w dniu następnym w Sandomierzu, gdzie staraniem Muzeum Ruchu Ludowego miała miejsce wystawa poświęcona Tadeuszowi Chciukowi-Celtowi.
Uroczystości majdańskie odbyły się w asyście Gwardii Narodowej im. Tadeusza
Kościuszki z Majdanu Zbydniowskiego i orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zbydniowa. Rodzinne spotkanie uświetniły występy Marty Bizoń, Roberta Lubery, Piotra Szpary, dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach, Zespołu „Malwa" z Turbii oraz współprowadząca nasze spotkanie Violetta Turek z USA.
Zjazd zgromadził 203 uczestników z rodzin Chciuków i rodzin pochodnych z Polski, USA, Niemiec, Austrii, Anglii, Francji i Kanady. Zjazd zwołany z inicjatywy Autora Genealogii i zorganizowany staraniem miejscowego Komitetu Organizacyjnego był manifestacją więzi rodzinnych i wyrazem zainteresowania historią naszych Przodków.

Drugi Zjazd Rodu Chciuków odbył się w dniach 4 i 5 lipca 2009 roku w Majdanie Zbydniowskim oraz w Sandomierzu i był kontynuacją założeń inspirujących zjazd poprzedni. Zgromadził 207 uczestników z Polski i zagranicy.
Zjazdowi towarzyszyły wystawy: rzeźby ludowej Jana Puka i haftu artystycznego Jadwigi Łazarskiej. Oprawę artystyczną stworzyli Marta Bizoń, Robert Lubera, Piotr Szpara, Jan i Tomasz Chciuk-Celtowie oraz Zespół Tańca Dworskiego „Gratia Juvenis" oraz współprowadząca Joanna Półtoranos.
Uroczystości majdańskie, zgromadzenie pod Pomnikiem Poległych i Pomordowanych, odbyły się w asyście pocztu Bractwa Rycerskiego M. Nowa Dęba.
Uroczysty Apel Poległych i Zmarłych autorstwa i w wykonaniu Tadeusza Latawca i Adama M. Chciuka zakończył salut armatni artylerzystów Bractwa.
W dniu 5 lipca w Sandomierzu odbył się pokaz musztry Bractwa Rycerskiego z Nowej Dęby.

Trwałą pamiątką po obu Zjazdach są Drzewa Pamięci posadzone przed Domem Ludowym w Majdanie Zbydniowskim, w którym spotkania się odbyły.

Adam Maria Chciuk
(Słowo wstępne do broszury wydanej z okazji III Zjazdu)